Lieve, beste mensen

In 2019 gaat er het een en ander veranderen in praktijk Inti. De veranderingen komen allemaal voort uit mijn wens om mijn praktijk een vorm en inhoud te geven die ik zinvol vind en die bij mij past.

De huidige regelgevingen, voornamelijk komend vanuit de zorgverzekeringen en opgevolgd door de beroepsvereniging gaan een ander spoor. Daarom is de tijd gekomen om met ingang van 2019 mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging NVKH te beeindigen.

Dat heeft natuurlijk gevolgen, gevolgen voor mij en gevolgen voor jullie en dat haakt ook in elkaar.

Het grootste gevolg voor mij is dat ik me vrij voel in mijn praktijk, vrij om dat te doen wat goed voelt voor jullie en voor mij. Ik vind dat heel belangrijk omdat dat ook een doel in mijn praktijk is: dat de mensen die bij mij komen weer meer vrijheid in zich ervaren, vanuit hun hart en hun ziel hun leven kunnen leiden.

Het grootste gevolg voor jullie is dat mijn consulten niet meer voor een deel vergoed zullen worden door zorgverzekeringen. Het is dus zaak om na te gaan of een aanvullende verzekering in jouw geval nog uit kan.

Ik heb nu ook de vrijheid om andere manieren van betaling in te voeren, die meer passen bij mijn praktijk. Ik zie de laatste jaren twee trends in wat  mensen willen. De ene trend is dat mensen afwachtender zijn in het maken van vervolgconsulten, is hun klacht beter dan is het voor hun klaar.  De andere is juist dat mensen regelmatig komen om samen met mij  hun proces van genezing/heelwording aan te gaan , waarbij ik een veilige ruimte daarvoor schep, luister, spiegel en het homeopathisch middel geef  dat zich aandient en nodig is. Om dit laatste meer mogelijk te maken heb ik een abonnementvorm bedacht, een soort persoonlijke “strippenkaart” van 3 consulten voor 150 euro. Deze kan elk moment ingaan, heeft geen tijdslimiet  en moet van tevoren worden betaald.  De losse vervolgconsulten van 65 euro blijven bestaan en de intake blijft 95 euro.                                                                                                                          

Mocht het toch  financieel problemen opleveren om bij me te komen, neem contact op en dan vinden we samen een oplossing.

Zonder beroepsvereniging is het belangrijk voor een therapeut om je wettelijke zaken goed op orde te hebben. Dat heb ik m.i.v. volgend jaar geregeld via de NIBIG en via de verzekering van Balens. Zo voldoe ik wettelijk aan de eisen van de WKKGZ. Dat betekent dat ik aangesloten ben bij een geschillencommissie en een klachtenfunctionaris.

Ook betekent het dat ik bij de behandeling van minderjarige kinderen een behandelovereenkomst nodig heb, getekend door beide ouders.  Deze kan tzt van mijn site gedownload worden, ondertekend en meegenomen of opgestuurd.

Nog iets leuks om mee te eindigen:  ik heb een nieuwe website! Neem gerust een kijkje.  Dan kan je ook zien dat er korte stukjes op staan met ervaringen van mensen met de praktijk. Ik zou het leuk vinden om meer van die stukjes op de website te plaatsen. Dus als je iets wilt schrijven over je ervaringen, heel graag! Stuur het naar mij over de mail en ik zet het op de website.

Tenslotte misschien nog wel het allerbelangrijkst, wens ik jullie allen een 2019 waarin je vanuit je hart, tot  in de toppen van je tenen je grenzeloos verbonden voelt met alles wat leeft, met het leven zelf.

Met een hele hartelijke groet

Erna Koole