Klassieke Homeopathie

Klassieke homeopathie is een geneeswijze, die met natuurlijke medicijnen werkt. Een geneeswijze voor iedereen ter verbetering van zowel lichamelijke als psychische klachten. Als homeopaat kijk ik niet alleen naar de klacht, ik kijk naar de mens, de eenheid van lichaam, geest en ziel.

Als er iemand in mijn praktijk komt met als diagnose bijvoorbeeld depressie of migraine, dan is dat voor mij slechts het beginpunt van de reis naar binnen. Ik zal vragen “hoe is dat voor jou?”, “Hoe voelt dat in je lijf?” Aan de hand van dat soort vragen kom je op iemands eigen unieke verhaal. Daar ligt het aanknopingspunt voor het vinden van een goed passend homeopathisch middel. En ook ligt daar het aanknopingspunt voor bewustwording van je verhaal, je gaat bijvoorbeeld zien dat een klacht van nu te maken heeft met een pijn uit het verleden, of dat je altijd buikpijn hebt op momenten dat je je niet gehoord voelt.

Na dit gesprek maak ik een keuze voor een homeopathisch middel dat past en daardoor een genezingsproces op gang brengt. Daarna volgen we samen nauwkeurig het proces en stuur ik bij waar dat nodig is.

Al jaren loop ik met vermoeidheid rond

Ik ben een jonge vrouw van 35 jaar en moeder van 3 kinderen. Ik sta in de bloei van mijn leven, maar helaas voelt het voor mij niet zo. De klachten van moeheid zijn begonnen in mijn pubertijd. Vaak liep ik met hoofdpijn en buikpijn rond. Vorig jaar belande ik in een...

Lees meer

Onze dochter Yanne

Onze dochter Yanne (6 jr) had al een paar dagen erge keelpijn en kon alleen nog maar appelmoes en vla eten omdat iets anders te veel pijn deed. Reden voor mij om contact op te nemen met Erna om te kijken hoe we het genezingsproces van Yanne konden bespoedigen. Na een...

Lees meer

Klassieke homeopathie bestaat al een paar honderd jaar.. De volgende basisprincipes, ontwikkeld door Samuel Hahnemann, blijven overeind staan.

Individueel

Een klassiek homeopaat wil weten wie je bent om een goed passend middel voor te kunnen schrijven. Een goed middel is een middel met een energiepatroon dat past bij jouw energiepatroon, waardoor jouw eigen kracht aangesproken wordt. Dat energiepatroon uit zich in je hele lijf en op alle niveaus. Daarom gaat een homeopaat een uitgebreid gesprek met je aan. Voor een juiste op jou afgestemde middelkeuze is veel informatie nodig.
Mensen met een zelfde klacht krijgen dus niet allemaal hetzelfde middel, want ze zijn allemaal anders.

Totaliteit

Binnen de homeopathie wordt de mens als geheel bekeken. Alles in je lijf staat in verbinding met elkaar en beïnvloedt elkaar. Zo wordt ook het lichaam niet los gezien van het emotionele, mentale en spirituele van de mens. Verstoringen op een van de niveaus hebben hun weerslag op de andere niveaus. Zo zie ik vaak bij mensen lichamelijke klachten ontstaan na een groot verdriet of door vastzitten in bepaalde patronen die vroeger geschikt waren, maar die nu beginnen te knellen.

Homeopathische middelen

Homeopathische middelen worden gemaakt van stoffen uit de natuur; van planten, dieren of mineralen. Deze stoffen worden opgelost in water en vele malen verdund en geschud. Op deze manier wordt het energiepatroon van de opgeloste stof versterkt overgebracht in het water en kan het een genezende reactie opwekken bij iemand die juist dit energiepatroon nodig heeft.

Genezingsproces

Symptomen worden niet gezien als onjuiste reacties van het lichaam, maar meer als de pogingen van het lichaam om een verstoring van de balans te herstellen. Zo is bijvoorbeeld koorts niet de ziekte, maar de reactie van het afweersysteem op de ziekte. Door namelijk de temperatuur te verhogen reinigt het lichaam zich van ziektekiemen.
Homeopathische medicijnen versterken die eigen kracht. Zo genees je jezelf. Homeopathische medicijnen hoef je daarom niet altijd te blijven gebruiken.

Similia similibus curentur

Similia similibus curentur, het gelijke wordt met het gelijkende genezen. Stoffen wekken bij gezonde personen bepaalde symptomen op. Zoals brandnetels jeukende bultjes veroorzaken en uien mensen laten tranen. Als je deze stoffen in energetische doses aan mensen geeft die deze symptomen hebben, dan stimuleren ze juist de genezing ervan. Zo wordt het homeopathisch middel allium cepa (gemaakt van de ui) veel gebruikt bij mensen die last van hooikoorts hebben, waarbij vooral de tranende ogen het meeste last veroorzaken.

De naam van mijn praktijk is INTI. Dat betekent "zon" in het Quechua, de oude Inca-taal. De zon geeft energie, maakt licht wat donker is en geeft warmte.